Somewhere in Somalia

nomadamsterdam:

Marka, Somalia.
                                    Marka, Somalia