SFW Nairobi

While we await Swahili Fashion Week Take a look at Swahili Fashion Week Nairobi, segmented on KTN